Noves inversions a Ripoll

Aquest any i fins el maig del 2023 s'han materialitzat o confirmat inversions molt importants a Ripoll, tant per part d'iniciatives privades industrials i comercials, com ara SODECA, LIDL, RECINTE INDUSTRIAL CASALS .... com per part de les administracions o empreses públiques :

 • Nau provisional ADIF per reparació de ferrocarrils R3
 • Nau definitiva RENFE per reparació de ferrocarrils R3
 • Subvenció Next Generation per caldera central de Biomassa
 • Subvenció Diputació de Girona per a l'accessibilitat del Pont de Calatrava
 • Subvenció Diputació de Girona per al nou Scriptorium FEDER Cultura
 • Subvenció Next Generation per a rehabilitació urbana
 • Subvenció Next Generation per a reforma Casa de Cures La Torr
 • Subvenció Next Generation per a reforma nau de la Preparació Textil
 • Subvenció Feder Turisme per a completar Pla de la Bicicleta - Connexió Vies Verdes
 • Subvenció Diputació Girona reforma façana edifici Ajuntament
 • Subvenció ACA per millora estació de tractament aigua potable
 • Subvenció ACA per escomesa en alta al barri de Sant Bernabé de les TenesRipoll i l'activitat industrial com a motor socioeconòmic

L'Ajuntament de Ripoll hauria de plantejar una visió futura de l'oferta de sòl industrial a la capital de comarca, via adquisicions dels darrers solars privats que resten, via generació de nou sòl industrial amb modificacions del planejament urbanístic vigent o plantejant una revisió completa del POUM. 

Els darrers anys diferents ampliacions i adquisicions de solars per part d'empreses han acabat exhaurint la disponibiltitat de sòl empresarial a preu competitiu de mercat. 

Les titulitzacions creditícies i la modificació del Codi de Consum

 

Fa poques setmanes que el Parlament de Catalunya va tramitar per a ser debatuda una proposició           ....de Llei per a modificar el Codi de Consum de Catalunya per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria de titulitzacions hipotecàries i creditícies.

Anem a pams, que sòn les “titulitzacions” ? Aproximadament un 30 per cent de les llars tenen una hipoteca, i més del 56 per cent de les hipoteques —a part dels crèdits, que també queden inclosos en  aquesta           proposició de Llei— es considera que estan titulitzats. Per tant, estem davant d’una realitat que afecta, i afecta de manera important, moltes persones, moltes famílies. Les entitats financeres agrupen “paquets” de crèdits o “paquets” d’hipoteques de diferent qualificació (algunes de més segures de cobrament amb altres de més risc) i les venen a inversors internacionals que cerquen cobraments més o menys segurs a llarg termini per a obtenir interessos i rèdits futurs. Els bancs, caixes i entitats financeres obtenen així una liquiditat a curt, immediata i redueixen el risc a llarg termini. S’han venut els drets de cobrament futur a canvi de diners líquids, i aquests actius o drets poc Iíquids en origen (hipoteques o crèdits) s’han convertit en bons negociables als mercats financers internacionals.

Les entitats d’inversió que adquireixen aquests paquets de crèdit esdevenen els nous acreedors, és a dir han “titulitzat” el deute a nom seu. És una pràctica financera emparada per la legislació europea i legislada a l’Estat Espanyol des de 1992, però que sovint passa desapercebuda, i que es va estendre a partir de la crisi financera posterior al 2009. Quan signem unes escriptures de constitució de la hipoteca o d’un crèdit -en la lletra petita- hi ha una acceptació explícita per part del deutor que renuncia a ser informat en cas que el seu préstec sigui titulitzat, aquest paràgraf ha estat declarat abusiu i nul en successives sentències judicials. Moltes famílies o empreses (autònoms, societats) han descobert amb sorpresa que els havien titulitzat un crèdit o hipoteca quan han volgut renegociar-ne les condicions o en cas d’execució...

Per aquest motiu la proposició de Llei busca modificar el Codi de Consum -sobre el qual hi ha competències plenes a Catalunya- per tal de garantir els drets dels consumidors a ser informats de manera fefaent en cas que un seu préstec (hipotecari o de consum, o empresarial) sigui titulitzat per part del seu banc o entitat financera, i que pugui exercir el dret de tanteig i retracte.

Per que quan es ven una hipoteca en una titulització no es ven en les mateixes condicions que a nosaltres ens l'han concedida, se la venen en unes condicions molt més favorables dins el “paquet”. I davant aquest fet, potser algunes famílies o empreses estarien en  condició de recomprar-les directament amb el propi estalvi o mitjançant una altra entitat financera. És necessari per tant saber el moment en que això es produeix, saber a qui l’han venut, en quines condicions, i poder optar a aquesta recompra.

Mitjançant aquesta modificació del Codi de consum de Catalunya, s’introdueix que l’empresa creditícia hagi de comunicar la cessió, transmissió, titulització o retitulització de         forma immediata a la seva execució i, si s’escau, facilitar-ne la informació necessària a requeriment de la persona interessada. Conèixer que es volen vendre el nostre deute i conèixer qui és el nou amo del deute que tenim; i en tot cas poder tenir el dret de recomprar-lo amb les mateixes condicions que l’han posat a la venda.

Acte Final de Campanya

Equip

Divendres a la tarda esteu convidades i convidats a l'acte final de campanya a la Plaça de La Lira amb Manoli Vega i tota la candidatura de Junts Ripoll !  Us hi esperem !

Recordeu!
Lloc: Plaça de la Lira
Data: Divendres 26 de maig
Hora: 17.00

Acte Final

 

La Candidata

 Enamorada del meu poble i de la seva gent!

Manoli Vega Segura

Soc la Manoli Vega de Ripoll. Així és com vull que em coneguin allà on vaig. Estic, doncs, orgullosa del meu poble, de casa meva. Per això em presento com a cap de llista del grup de JUNTS, JUNTS per Ripoll. Perquè em fa molta il·lusió ser alcaldessa del bressol de Catalunya, el poble on vaig néixer, estudiar i créixer. I on he format una família i treballo. Soc del parer, estic convençuda, vaja, que l’esforç sempre té recompensa.

Però és sobretot la voluntat de servei als vilatans allò que m’ha portat a presentar-me a aquestes eleccions. I també la confiança que han posat l’actual alcalde, Jordi Munell i els companys de JUNTS, en la meva il·lusió per afrontar aquest nou repte, per perseverar en la bona tasca que s’ha fet durant aquests darrers anys.

Treballaré, doncs, per no fallar als ripollesos. D’aquí que encapçali una llista, un equip de persones d’edats i formacions diferents. Persones compromeses amb la vida social de poble que estimen, que s’esforçaran per forjar el Ripoll que tots anhelem.

Espero que confieu en nosaltres, en el nostre projecte. Un projecte fonamentat en la sensatesa, l’honestedat, la lleialtat i la fascinació per les coses ben fetes. Un projecte de futur pensat per escoltar i treballar per a les persones. 

Vull un Ripoll per viure i per viure’l. Un Ripoll per gaudir d’una activitat econòmica persistent, un comerç imparable, un esport saludable, una cultura oberta, integradora i una natura neta, acollidora. Vull un Ripoll que doni suport a les iniciatives, les entitats, les associacions, el voluntariat. Un Ripoll que es faci conèixer arreu pel seu patrimoni cultural, natural i gastronòmic. Un Ripoll amb serveis de qualitat, empàtic, més segur, orgullós d’ell mateix.

Sempre al vostre servei, i per un Ripoll per viure i per viure’l


Moltes gràcies 

Manoli Vega Segura

El Programa

 

Títol 1

+ dinàmic, + feina.

- Més sòl industrial i serveis, planificació de nous espais.
- Nous projectes per a la creació de llocs de treball i retenció de talent professional.
- Facilitarem les iniciatives empresarials
- Els oficis són imprescindibles. Impulsarem l’Escola d’Oficis.
- Simplificarem els tràmits d’obetura d’activitats empresarials.

+ seguretat.

- Instal·larem càmeres de seguretat als barris i polígons industrials.
- Més agents de Policia de proximitat.
- Tolerància zero: A la violència de gènere. A l’abús de recursos públics. A l’incivisme.
- Prendrem accions per prevenir la violència, donarem suport a les víctimes.
- Unitat de proximitat de la Policia Local, amb presència diària als barris.

+ neteja. Ripoll més amable.

- Més operaris de neteja per a una vila + neta.
- Comprarem una segona màquina de neteja.
- Objectiu Ripoll: reciclatge 80 per cent.
- Neteja periòdica dels contenidors i reg a pressió dels carrers.
- Nou agent de manteniment de senders, jardins i flors.
- La neteja màxima prioritat!

+ propers als barris.

- Actuació rotativa de la brigada d’obres barri a barri per a un millor manteniment.
- Fem “Dissabte” als barris: neteges extraordinàries segons les necessitats.
- Més jocs universals a tots els barris.
- Mantindrem al dia els parcs, jardins i zones infantils.
- Més trobades periòdiques amb els representants de tots els barris.

+ comerç, fires i mercats.

- 1 hora gratuïta d’aparcament al centre de la vila. Més aparcaments.
- Continuarem apostant i recolzant el comerç de proximitat.
- Fires i mercats de qualitat tot l’any.
- Simplificarem els tràmits d’obertura de comerços i serveis.
- Rètols informatius del comerç local i zona d’aparcaments-autocaravanes.

+ habitatge.

- Gestionarem habitatges tutelats per a persones grans.
- Posarem habitatges a disposició de joves.
- Creació de la Taula d’Habitatge.
- Posarem al mercat habitatges a preus socials.
- Desenvoluparem el “Next Generation d’Habitatge”, 1.500.000 € destinats a la rehabilitació d’habitatge al centre Vila i carretera de Sant Joan

Qui som?

Títol 2

+ turisme.

- Farem que Ripoll sigui la Capital del Senderisme.
- Més promoció del turisme família.
- Tindrem un alberg.
- Promourem el turisme cultural i actiu durant tot l’any.
- Generarem paquets turístics per famílies, escoles i empreses.
- Ripoll destí gastronòmic.

+ participatiu, + inclusiu.

- Crearem una comissió que vetlli per les persones amb diferents capacitats.
- Nomenarem un tècnic municipal que vetlli perquè les accions d’inclusió siguin transversals a totes les regidories.
- Activarem la Federació de veïns.
- Mantindrem el punt Lila a totes les activitats festives.
- Reservarem punts d’aparcament segurs.
- Suport a l’Associacionisme: Realitzarem els tràmits administratius a les Entitat i Associacions de la vila.
- Atenció ciutadana. Finestreta única.

+ per a les persones grans.

- Fomentarem la participació dels sèniors en les polítiques municipals.
- Reobrirem el Club Casals d’Avis.
- Més activitats saludables tot l’any.
- Nous espais d’exercici.
- Més cursos de noves tecnologies.

+ pels joves.

- Corresponsabilitzarem i implicarem als joves en el desenvolupament de la vila.
- Reforçarem les figures d’educadors de carrer.
- Crearem més espais per a l’oci.
- Millorarem l’oferta educativa amb cicles formatius i oficis.
- Instaurarem ajuts per mantenir el talent jove.

+ cultura i tradicions.

- Propostes culturals de qualitat 365 dies.
- Creació de la Regidoria de Cultura i Tradicions.
- Suport i recursos per a les Entitats Culturals i les iniciatives dels ciutadans.
- Programació estable tot l’any.
- Promourem el nou Consell Municipal de Cultura.
- Les tradicions..... més vives que mai ! Sardanistes, geganters, trabucaires, el mon del pubillatge, la musica tradicional...presents a la vila.

+ esport.

- Millorarem les infraestructures esportives municipals.
- Posarem un bidell als pavellons tots els caps de setmana.
- Continuarem amb la gran tasca del Consell de l’Esport.
- Promourem una pista polivalent coberta a la zona esportiva.
- Tot el nostre suport i més a les entitats esportives, a les proves i competicions esportives que es realitzen al nostre poble.


Títol 3


+ Capital de Comarca.

- Vetllarem per una sanitat de qualitat, “la vida d’un Ripollès es mereix el mateix que el d’una ciutat més gran”.
- L’Agència de Desenvolupament del Ripollès serà el nostre referent com a eix de promoció econòmica
de la comarca.
- Potenciarem el Sector Primari de Ripoll i de la Comarca. Un Ripoll per viure de l’agricultura i
la ramaderia: consolidarem i ampliarem els productes amb segell de “Producte del Ripollès”.
- Crearem l’Oficina Comarcal de Turisme
- Ripoll és Capital, exercirem com a Capital del Ripollès

+ sostenible.

- Comunitats energètiques per a reduir el cost energètic de les llars i comerços.
- Plaques solars als teulats d’edificis públics.
- Central de producció de calor per biomassa.
- Carrils bici a tot el poble.

- + Neteja de rius i del seu entorn.

- Farem difusió i campanyes per la millora del reciclatge de residus.

+ projectes

- Continuarem desenvolupant l’espai de la Devesa del Pla.
- Arranjarem la façana de la Residència d’Avis, i ampliarem les habitacions.
- Recuperarem el Passeig dels Aurons.
- Recuperarem espais de bany als rius Ter i Freser.
- Donarem suport al medi rural: Arribarà la xarxa d’aigua fins a Sant Bernabé de les Tenes.
- Arranjarem La Torre com a centre cultural o seu d’equipaments municipals.
- Adequarem i il·luminarem l’entorn del Monestir.

Zona Esportiva

Ripoll per viureLlistaPodeu descarregar el programa complet a fen [click aquí]

La Llista

La llista composada per 23 persones i 3 alcaldes de barri. 📢

Remarquem la importància dels alcaldes de barri que estan sempre i en tot moment vetllant i sent portaveus dels barris més allunyats, gràcies!👏

Gràcies a tota la gent que ens ha donat suport, idees i temps.💪

Gràcies també a tots aquells que en un moment o altre al llarg de més de 40 anys d'ajuntaments democràtics han estat regidors i regidores d'aquest ajuntament deixant la seva empremta i que avalen la candidatura.✔️

La llista la formem persones preparades i pensades per les diferents regidories i tasques a l'Ajuntament de Ripoll. Un equip que combina la joventut i l'experiència, el present i el futur, un equip per governar i fer un Ripoll per Viure i Viure'l. 🏫

T'escoltem!Al'equip de @juntsripoll estem decidits a escoltar les opinions diverses de tots els Ripollesos/eses. És per això que també, volem saber les vostres necessitats i idees, per tal de poder aconseguir una vila millor i construir JUNTS, el Ripoll del demà.
😃🤔✔️

Ens hi ajudes? Fes-ho a partir del nostre correu electrònic juntsripoll@gmail.com o a les nostres xarxes socials: Twitter, Facebook o Instagram.

#JuntsRipoll #JuntsperRipoll #Ripoll #Ripollmolt+ #28M #juntspercatalunya


Aquests últims dies també em presentat alguns dels nostres candidats. Josep Mª Creixans, Raimon Maideu, Albert Clotet, Maria Vilà i Montsina Llimós, son part d'aquest projecte. 

Seguim amb les presentacions. Ferran Raigón, Josep Isern, Pierina Roig, Laura Moreno i Núria Camps, també formen part de l'equip de Manoli Vega per al proper 28 de maig.

Comparteix: