Ripoll i l'activitat industrial com a motor socioeconòmic

L'Ajuntament de Ripoll hauria de plantejar una visió futura de l'oferta de sòl industrial a la capital de comarca, via adquisicions dels darrers solars privats que resten, via generació de nou sòl industrial amb modificacions del planejament urbanístic vigent o plantejant una revisió completa del POUM. 

Els darrers anys diferents ampliacions i adquisicions de solars per part d'empreses han acabat exhaurint la disponibiltitat de sòl empresarial a preu competitiu de mercat. 

Comparteix: