La Candidatura

 Ves al programa electoral
1- Jordi Munell i Garcia
2- Josep Maria Creixans
3- Ma Dolors Vilalta i Fossas
4- Manoli Vega Segura
5- Joaquim Colomer i Cullell
6- Montsina Llimos i Casaponsa
7- Joan Ma Roig i Altés
8- Josep Isern i Truy
9- Joan Sanz Sanchez
10- Marta Verdaguer i Pérez
11- Ariadna Sánchez i Pérez
12- Neus Rabionet i Rabasseda
13- Eudald Grima i Puig
14- Ramon Raigon i Martínez
15- Raimon Amaro i Pujol
16- Imma Martin Soria
17- Ramon Serrado i Vivet
Suplents
18- Laura Moreno González
19- Magdalena Perramon i Mir
20- Ramon Santanach i Pujol
21- Eudald Rabaseda i Anglada
22- Albert Romeu i Vilalta
23- Jordi Gumí i Merino
24- Maria Leonor Munell i Casadesús
25- Lorenz Maderthaner
26- Jordi Brugulat i Cabanes
27- Anna Maria Coll Rubio

Alcaldes de barri i Pedanies
Pere Palau i Castany - Sant Bernabé de les Tenes. El Quintí.
Dolors Ruiz i Teixidor - El Remei - Brucs.
Josep Xavier Sansalvador Margarit - Llaés.Comparteix: