Junts per la qualitat de vida - Avançarem els diners de la llei de Dependència!

 Junts per la qualitat de vida

Potenciarem el SUPORT A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS, amb més espais per desenvolupar les seves activitats, i amb major suport econòmic.
Instal·larem CÀMERES DE SEGURETAT CIUTADANA als barris.
Crearem una COMISSIÓ DE MOBILITAT, per la millora substancial de la Mobilitat al municipi.
Avançarem l’ajuda econòmica de la LLEI DE DEPENDÈNCIA a les persones que ho necessitin, des de la data d’aprovació i fins que rebin la prestació efectiva.
Dotarem d’un SERVEI DE MEDIACIÓ VEÏNAL per a la millora de la convivència.
Nous espais de LLEURE i JOCS MULTIGENERACIONALS.
Farem que Ripoll sigui un destí referent com a FONT DE SALUT amb el CICLISME i el SENDERISME.
Farem un nou VESTIDOR ADAPTAT a la piscina municipal i pavelló esportiu.
Impulsarem un Ripoll NET i FLORIT.
Farem un PROTOCOL LILA per abordar les violències de gènere.
Dotarem de beques als MILLORS ESPORTISTES LOCALS.
Donarem impuls al NOU PACTE PER L’ESPORT, amb suport a les entitats i activitats esportives.
Renovarem la GALA ANUAL DE L’ESPORT a Ripoll.
Seguirem potenciant el CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA.

Comparteix: